Shiatsu
futon.jpg

                                                                                         Shiatsu-Therapie    Shiatsu bedeutet

shiatsu.gif